Avantazhet tona

 • Shitjet Residenciale: HOMEPLAN;
 • Zhvillimin e tokës;
 • Japim sigurine maksimale per ligjshmerine e Pronave te Paluajtshme;
 • Ndermjetesojme me mbeshtetjen me kredi bankare te klienteve qe kerkojne te blejne Pasuri te paluajtshme me kushte lehtesuese;
 • Me përvojë në çështjet verifikim zyrtar;
 • Vlerësim i tregut të lire;
 • Efikas dhe miqësore;
 • Hapur 7 ditë në javë;
 • Punonjës të kualifikuar profesioniste;
 • Bazë të zgjeruar të të dhënave për njësitë e pasurive të paluajtshme;
 • Inspektimin pa pagesë  të pasurive të paluajtshme;
 • Këshilla pa pagesë mbi blerjen e pasurive të paluajtshme;
 • Ne punojmë vetëm me partnerë të besueshëm në territorin e Shqipërisë.
^ Back to Top